Jednostki OSP z ksrg oraz spoza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (ksrg) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy dzieli się na trzy poziomy:

  • Poziom powiatowy: Struktura ksrg w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów. W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające (drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego.
  • Poziom wojewódzki: Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki ksrg na poziomie województwa to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewody. W przypadku gdy siły i środki ksrg na poziomie województwa okażą się niewystarczające lub zdarzenie przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego poziom centralny.
  • Poziom centralny: Poziom centralny spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie centralnym to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich), krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania kryzysowego).

Na terenie powiatu parczewskiego w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wchodzi: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie oraz 9 jednostek Ochotniczych straży Pożąrnych: Dębowa Kłoda, Gęś, Jasionka, Laski, Milanów, Paszenki, Podedwórze, Siemień i Sosnowica. Sposród 9 jednostek OSP z ksrg 8 to jednostki typu S-2 i 1 typu S-1.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu zapewniają ponadto pozostałe jednostki OSP w liczbie 35: 2 typu S-2, 25 typu S1 i 7 typu M.

Łącznie na terenie powiatu funkcjonuje 44 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ochotnicze straże Pożarne są jenym z elementów systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu parczewskiego. Współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych możemy podzielić na trzy poziomy:

  • pierwszy to współpraca podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, które biorą czynny udział w likwidacji skutów pożarów i miejscowych zagrożeń i stanowią ważną rolę uzupełniającą, pomocniczą dla działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną,
  • drugi to współpraca podczas prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej, szkoleń oraz ćwiczeń. Komenda Powiatowa PSP w Parczewie co roku przeprowadza inspekcje gotowości operacyjnej nie tylko w jednostkach OSP właczonych do ksrg, ale również w jednostkach OSP, które nie są włączone do ksrg. Co roku przeprowadza się także różnego rodzaju kursy i szkolenia, które umożliwiają strażakom z jednostek OSP podniensienie kwalifikacji pod kątem udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dla jednostek OSP właczonych do ksrg co roku organizowane są ćwiczenia zgrywające. Dodatkowo, co roku przeprowadzane są zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego i powiatowego zarówno dla jednosytek OSP jak i dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • trzeci to współpraca w zakresie doposażania jednostek OSP w sprzęt ratowniczy. W przypadku gdy wycofywany jest sprzęt z eksploatacji w Państwowej Straży Pożarnej to jetson przekazywany do jednostek OSP, w pierwszej kolejności tych właczonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a w dalszej kolejności do pozostałych jednostek OSP.

Zbigniew Hawryluk


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KP PSP w Parczewie
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Hawryluk
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Hawryluk
Liczba odwiedzin:2349